5. Chi phí thăm khám với chuyên gia tâm lý là bao nhiêu?

• Chi phí thăm khám với chuyên gia tâm lý cũng tương đương với chi phí khi bạn đến khám tại bệnh viện khi bị đau ốm (Xem câu hỏi 1.1).
• Khi đến gặp chuyên gia tâm lý, nếu được yêu cầu phải thăm khám trong thời gian dài, bạn có thể làm thủ tục giảm chi phí cho mỗi lần thăm khám. Chế độ này được gọi là “Chăm sóc y tế hỗ trợ độc lập (Chăm sóc y tế tâm thần ngoại trú)”. Hãy đến văn phòng của chính quyền địa phương để được người phụ trách hướng dẫn về thủ tục xin giảm chi phí điều trị.

1 Bình luận

Đánh giá