Liên hệ

Liên hệ

Cuốn Sổ tay được soạn thảo và thiết kế dành cho người lao động Việt Nam di cư đang làm việc tại Nhật Bản hoặc những người sẽ đến Nhật Bản làm việc.

Liên hệ qua email:

minna202019@gmail.com

Sau khi xác nhận nội dung yêu cầu của bạn, người phụ trách sẽ liên hệ với bạn trong vòng 5 ngày làm việc. (Chúng tôi không trả lời email vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ.)
Chúng tôi không thể chấp nhận tư vấn cá nhân. Thông tin cá nhân được chia sẻ sẽ được sử dụng để cải thiện dịch vụ.

Liên hệ qua điện thoại

Sau khi xác nhận nội dung yêu cầu của bạn, người phụ trách sẽ liên hệ với bạn trong vòng 5 ngày làm việc. (Chúng tôi không trả lời email vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ.)
Chúng tôi không thể chấp nhận tư vấn cá nhân. Thông tin cá nhân được chia sẻ sẽ được sử dụng để cải thiện dịch vụ.