4. Tôi bị thương do tai nạn giao thông. Tôi nên làm gì?

• Nếu bạn gặp tai nạn giao thông trong khi đang làm việc hoặc trên đường đi làm, bạn có thể sử dụng “Bảo hiểm bồi thường tai nạn cho người lao động” đã được đề cập ở câu hỏi 4.4. Vì vậy, trong trường hợp này, hãy liên lạc với công ty ngay lập tức.
• Nếu bạn gặp tai nạn giao thông tại nơi không liên quan đến công việc, người gây thương tích cho bạn sẽ chi trả chi phí điều trị vết thương. Trong trường hợp này, hãy yêu cầu họ cung cấp thông tin liên lạc cho bạn.
• Sau đó, hãy liên hệ với cảnh sát (số điện thoại: 110).

0 Bình luận

Đánh giá