4. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị tử vong, hoặc mất ý thức hoặc tàn tật suốt đời tại Nhật Bản?

• Nếu mắc bệnh hoặc bị thương vì lý do có liên quan đến công việc thì bạn sẽ được “Bảo hiểm bồi thường tai nạn cho người lao động” hỗ trợ chi phí điều trị như đã đề cập ở câu hỏi 4.4. Ngoài ra, nếu bị tàn tật thì bạn sẽ được nhận một khoản tiền bồi thường, còn nếu bị tử vong thì khoản tiền bồi thường sẽ được gửi cho người thân của bạn.
• Tùy thuộc vào loại bảo hiểm mà công ty, Nghiệp đoàn Quản lý của bạn chọn tham gia mà số tiền bảo hiểm bạn có thể được nhận, hoặc số tiền bồi thường gửi cho người thân của bạn nếu bạn bị tử vong sẽ khác nhau. Vì vậy, hãy xác nhận lại với Công ty, Nghiệp đoàn Quản lý về vấn đề này.
• Nếu sau khi hỏi công ty bạn vẫn chưa rõ về vấn đề này, hãy xin ý kiến tư vấn bằng tiếng Việt từ Nghiệp đoàn Quản lý, hoặc ý kiến tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa từ các kênh tư vấn của Tổ chức đào tạo thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài (OTIT) trong [Danh sách kênh tư vấn].

0 Bình luận

Đánh giá