1. Phí bạn phải trả chiếm khoảng bao nhiêu so với khoản chi phí chăm sóc y tế thực tế?

Bảo hiểm y tế công ty

30% chi phí
• Trẻ em và người cao tuổi sẽ khác.
• Có thể thay đổi do sửa đổi luật.

Bảo hiểm y tế quốc dân

30% chi phí
• Trẻ em và người cao tuổi sẽ khác.
• Có thể thay đổi do sửa đổi luật.

2 Bình luận

Đánh giá