1. Làm thế nào để tham gia bảo hiểm y tế?

Bảo hiểm y tế công ty

• Đăng ký tại công ty.
• Phí bảo hiểm hàng tháng do công ty và bạn thanh toán mỗi bên một nửa.
• Phí bảo hiểm bạn thanh toán sẽ được trừ trước khi trả lương cho bạn.
* Khi nghỉ việc tại công ty, bạn sẽ không thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của công ty đó.
* Kể cả khi đã nghỉ việc, chỉ cần có giấy đăng ký cư trú là bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế quốc gia.

Bảo hiểm y tế quốc dân

• Đăng ký tại văn phòng thị chính nơi bạn sinh sống.
• Cần liên lạc đến văn phòng thị chính khi bạn chuyển nhà, bắt đầu làm việc.
• Phí bảo hiểm hàng tháng khác nhau tùy thuộc theo số người trong gia đình vàthu nhập.
• Nếu muốn giảm phí bảo hiểm vì lý do đặc biệt, hãy trao đổi với văn phòng thịchính.

0 Bình luận

Đánh giá