1. Có cách nào giảm chi phí khi khoản tiền phải thanh toán quá cao không?

Có thể giảm

  1. Nếu khoản tiền bạn phải chi trả tại phòng khám và bệnh viện (30%) vượt quá một mức nhất định (hạn mức tự thanh toán), khoản “Điều trị y tế chi phí cao” (vùng xanh lá cây trong sơ đồ) sẽ được hoàn lại trong khoảng 3 tháng sau khi bạn tự thanh toán trước. Số tiền được hoàn lại khác nhau tùy theo thu nhập và tuổi tác của người đó.
  2. Nếu biết trước rằng số tiền bạn phải thanh toán tại phòng khám và bệnh viện sẽ quá cao (30%), cũng có thể chỉ thanh toán hạn mức tự trả (vùng màu cam trong sơ đồ) ngay từ đầu. Chỉ cần nộp “Giấy chứng nhận áp dụng mức đóng tối đa” tại quầy thủ tục của phòng khám và bệnh viện là có thể giảm khoản tiền ở vùng màu xanh lá cây trong sơ đồ. Giấy chứng nhận áp dụng mức đóng tối đa có thể xin ở công ty nếu bạn tham gia bảo hiểm y tế của công ty, hoặc xin tại văn phòng thị chính nơi sinh sống nếu bạn tham gia bảo hiểm y tế quốc gia.

Tuy nhiên, thủ tục xử lý việc giảm trước khoản điều trị y tế chi phí cao khá phức tạp và bạn khó có thể tự làm, do đó hãy tham khảo ý kiến của nhân viên công tác xã hội tại bệnh viện. Ngoài ra, hãy thử trao đổi và tham khảo ý kiến của người Nhật, người Việt quanh mình.
Bạn có thể tham khảo ý kiến tư vấn bằng tiếng Việt qua các kênh có trong [Danh sách kênh tư vấn]

0 Bình luận

Đánh giá