1. Khi muốn nghỉ phép do bị ốm, tôi phải làm gì

 1. Hãy liên hệ đến người phụ trách của công ty
  • Bạn có thể nghỉ làm cho mục đích thăm khám, nghỉ dưỡng.Nghỉ phép có lương là quyền lợi của người lao động.
  • Việc cho người lao động nghỉ làm trong khoảng thời gian nhất định khi họ bị ốm là trách nhiệm của công ty. Đây gọi là nghỉ ốm. Bạn cần phải có Giấy chẩn đoán để được hưởng quyền lợi nghỉ ốm, hãy tham khảo ý kiến người phụ trách của công ty.
  • Nếu nghỉ việc mà chưa xin phép thì sẽ bị coi là “vắng mặt không báo trước”, có thể sẽ gặp khó khăn để được tiếp tục làm việc. Khi nghỉ việc do bị ốm, hãy nói chuyện thật với người phụ trách của công ty.
 2. Đến phòng khám, bệnh viện ➡ I-9 “Cách thăm khám”
 3. Để chứng minh cho việc nghỉ làm do bị ốm, có thể sẽ phải xuất trình “Giấy chẩn đoán”, “Giấy chứng nhận” từ phòng khám, bệnh viện
  • Khi xin giấy tờ, mất khoảng 3.000 yên đến 5.000 yên.
0 Bình luận

Đánh giá