1. Tôi có thể mua thuốc ở đâu?

Có thể mua thuốc tại hiệu thuốc. Nếu bác sĩ thăm khám và kê đơn các loại thuốc cần thiết, bạn có thể mang đơn thuốc đó đến hiệu thuốc để mua.

0 Bình luận

Đánh giá