1. Tôi lo lắng về từ ngữ khi đến bệnh viện do khả năng sử dụng tiếng Nhật không tốt.

  1. Khi bạn có thể sử dụng một chút tiếng Nhật, hãy nói “もっと簡単な日本語でゆっくりお願いします”/Xin hãy nói chậm bằng ngôn từ dễ hiểu hơn.”
  2. Trước khi đến viện, hãy hỏi trước bệnh viện xem có bố trí thông dịch viên y tế hay không, có bị mất chi phí hay không.
    Tại các bệnh viện lớn có thể sẽ có “Thông dịch viên y tế” nói tiếng Việt, tuy nhiên số lượng các bệnh viên như vậy còn ít và cũng có thể sẽ mất thêm chi phí.
  3. Có thể các tổ chức như Hiệp hội giao lưu quốc tế, Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài, NPO, v.v. sẽ bố trí thông dịch qua điện thoại hoặc bố trí người cùng đến phòng khám, bệnh viện với bạn.

[Danh sách kênh tư vấn]
Bạn có thể tham khảo ý kiến tư vấn bằng tiếng Việt qua các kênh trong danh sách

1 Bình luận

Đánh giá