1. Tôi có thể trả góp chi phí điều trị y tế theo từng đợt hay không?

Về cơ bản là không thể. Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn có thể trả góp (ví dụ khi chỉ có ít tiền mặt, bạn có thể thanh toán trước một phần và thanh toán phần còn lại vào hôm sau, v.v.), vì vậy hãy thử hỏi nhân viên ở phòng khám và bệnh viện khi bạn thanh toán chi phí điều trị y tế.

0 Bình luận

Đánh giá