4. Mỗi năm tôi được khám sức khỏe mấy lần? Chi phí khám sức khỏe là bao nhiêu?

• Mỗi năm, bạn được khám sức khỏe một lần. Tuy nhiên, với những người có tiếp xúc với các vật chất dễ gây bệnh trong quá trình làm việc hoặc thường làm ca đêm thì có thể được khám sức khỏe 6 tháng 1 lần.
• Tại Nhật Bản, bạn sẽ được khám sức khỏe miễn phí.

0 Bình luận

Đánh giá