1. Trường hợp là thực tập sinh kỹ năng, sau khi đã bỏ trốn (tự ý nghỉ việc), nếu bị bệnh thì tôi phải làm thế nào?

Khi này bạn không còn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, do đó khi đến thăm khám tại bệnh viện bạn sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí nên sẽ rất tốn kém.
• Việc thăm khám và nhận thuốc khi bị ốm là hành động quan trọng để giữ mạng sống của bạn, kể cả khi bạn đang bỏ trốn.
• Nếu vì lý do đặc biệt khiến bạn bắt buộc phải bỏ trốn, hoặc nếu bị ốm sau khi đã nghỉ việc, hãy xin ý kiến tư vấn từ các tổ chức hỗ trợ.
• Trường hợp bị ốm mà không có bảo hiểm y tế, có một số bệnh viện sẽ giảm chi phí điều trị cho bạn. Tuy nhiên, số lượng bệnh viên như vậy không nhiều và thủ tục cũng phức tạp, hãy tham khảo ý kiến từ các tổ chức hỗ trợ.
• Thủ tục trong những trường hợp như này rất phức tạp, do đó hãy tham khảo ý kiến bằng tiếng Việt từ những kênh tư vấn trong [Danh sách kênh tư vấn].

[Danh sách kênh tư vấn]

Hội hỗ trợ Nhật Việt Tomoiki

Có thể xin ý kiến tư vấn qua Messenger từ Facebook theo mã QR sau
(Mở đầu bằng tiếng Nhật, nhưng có thể sử dụng tiếng Việt)

0 Bình luận

Đánh giá