5. Tôi có cảm giác muốn tự tử. Tôi nên làm gì?

• Cảm giác muốn tự tử dễ xuất hiện khi bạn rơi vào trạng thái trầm cảm (bệnh trầm cảm). Trước tiên, hãy tâm sự với người mà bạn có thể tin tưởng và cùng nhau tới khám tại Khoa Điều trị tâm lý, Khoa Tâm thần (Xem câu hỏi 5.8).
• Nếu ý muốn tự tử của bạn quá lớn, bạn có thể cần nhập viện. Khi bạn không có ai để tâm sự, hãy tham khảo ý kiến tư vấn bằng tiếng Việt tại các kênh tư vấn trong [Danh sách kênh tư vấn].

0 Bình luận

Đánh giá