3. Tôi bị người yêu bạo hành. Tôi nên làm gì?

• DV* (bạo lực từ người có quan hệ yêu đương hoặc đã từng có quan hệ yêu đương), là hành vi không thể dung thứ.
• Ở Nhật Bản có luật bảo vệ người bị bạn tình bạo hành, được gọi là “Luật phòng chống DV”**. Luật này được áp dụng cho cả người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản.
• Hầu hết trong các trường hợp bị bạo hành, nạn nhân khó có thể tự mình giải quyết vấn đề, do đó hãy nhanh chóng xin ý kiến tư vấn từ người khác.
*Domestic Violence (DV): Bạo lực gia đình
*Luật phòng chống DV: Luật liên quan đến việc ngăn chặn bạo lực từ vợ hoặc chồng và bảo vệ nạn nhân

Thông tin chi tiết bằng tiếng Nhật

1 Bình luận

Đánh giá