3. Giấy cam kết có nội dung “Nếu có thai, tôi sẽ nghỉ việc/ về nước” có phải là loại giấy cam kết phổ biến tại Nhật Bản không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không ký giấy cam kết này?

• Những giấy cam kết có nội dung như vậy bị nghiêm cấm tại Nhật Bản. Khi bị yêu cầu ký tên vào các loại giấy cam kết có các yêu cầu như “Nếu mang thai tôi sẽ nghỉ việc” hoặc “Nếu mang thai tôi sẽ về nước” trước hoặc sau khi đến Nhật Bản, hãy thẳng thắn từ chối rằng: “Tôi không muốn ký. Chắc chắn tôi không cần phải ký loại giấy tờ này”.
• Luật pháp Nhật Bản có chế độ bảo vệ phụ nữ mang thai. Thực tập sinh kỹ năng cũng được chế độ này bảo vệ.
• Bạn được phép nghỉ làm để đi khám sản phụ khoa hoặc khi cảm thấy không khỏe do mang thai.
• Nếu tình hình không thay đổi sau khi đã nói chuyện với công ty,
hãy liên hệ đến “Văn phòng bình đẳng và môi trường
làm việc thuộc Sở lao động của tỉnh”.

[Câu chuyện về các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs)]

4 Bình luận

Đánh giá