1. Thực tập sinh kỹ năng có được điều trị y tế khi bị ốm không?

Đương nhiên bạn sẽ được điều trị y tế cần thiết. Nếu muốn đến phòng khám và bệnh viện Hãy xem I. Cách thăm khám.

7 Bình luận

Đánh giá