Chương 1

Cách đến phòng khám, bệnh viện và các chính sách của bảo hiểm y tế

Chương 2

Bệnh truyền nhiễm

日本ではたらく外国人のための健康ハンドブック1
Chương 3

Sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản

Chương 4

Sức khỏe nghề nghiệp

Chương 5

Sức khỏe tâm thần/ tinh thần

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG